Rysáit: Coes oen o Gymru gyda Chwrw, garlleg a Rhosmari

Mae cwrw yn wych ar gyfer coginio gyda!

Cwrw yn flasus gyda’r ddau nwyddau pobi melys a sawrus, ond oeddech chi’n gwybod ei fod yn ychwanegu ysgafnder i cymysgedd cytew, cyfoeth ar flas gawl neu stiwiau sy’n eu gwneud yn
melys neu cnau ar y cig oen. Hefyd ychwanegu dyfnder at phwdinau.

Felly, os ydych chi’n ystyried gwneud mwy na gwneud y cwrw prin Cymreig yn y pen draw, dyma rysáit dyfriol syml ar gyfer eich coes oen yng Nghymru.

Coes oen o Gymru gyda Chwrw, garlleg a Rosemary

Cynhwysion

 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd
 • Ysgwydd cig oen 2 kg (tua phwysau)
 • 2 winwns, wedi’u haneru a’u sleisio’n lletemau
 • 4 ewin garlleg, wedi’u sleisio’n denau
 • 1 sbrigyn rhosmari mawr (neu tyme os nad oes gennych rosmari)
 • 1 ddeilen bae
 • Cwrw 250 ml – rydyn ni’n hoffi stowt ar gyfer hyn ond bydd unrhyw un yn gwneud.
 • Finegr brag 60 ml
 • Stoc cyw iâr 250 ml
 • 1 llwy fwrdd o siwgr brown
 • 1 llwy fwrdd o fwstard – dewisol (bydd unrhyw fath yn gwneud)

Amser Paratoi: 20 munud
Amser Coginio: 210 munud
Yn gwasanaethu: 8

Dull

 1. Cynheswch y popty i 160 ° C.
 2. Tynnwch y dail rhosmari o’r coesyn. Defnyddiwch gyllell fach i wneud toriadau yn ddigon mawr i garlleg ffitio i mewn ar hyd a lled yr oen a stwffio’r ewin garlleg a’r rhosmari i’r tyllau.
 3. Cynheswch yr olew mewn dysgl gaserol fflam, trwm dros wres uchel. Coginiwch yr oen, croen ochr i lawr, am 5 munud, neu nes bod y braster yn frown euraidd. Trowch drosodd a choginiwch am 5 munud arall.
 4. Llifwch y winwnsyn a’r ddeilen bae dros yr oen, yna sesnwch yn dda gyda halen môr a phupur du wedi’i falu’n ffres . Defnyddiwch lwy neu gefel mawr i wthio’r cynhwysion o gwmpas yn y badell, felly mae’r winwnsyn yn dechrau sizzle yn yr olew. Coginiwch am 5 munud, neu nes bod y winwnsyn yn arogli’n felys ac yn dechrau lliwio. Os dymunwch, fe allech chi daenu ychydig o fwstard dros y croen.
 5. Ychwanegwch y stowt, y finegr, y stoc a’r siwgr. Rhowch ysgwyd i’r badell i lacio unrhyw ddarnau sy’n sownd.
 6. Gorchuddiwch â chaead sy’n ffitio’n dynn, yna trosglwyddwch ef i’r popty a’i bobi am 2½-3 awr, neu nes bod yr oen yn tynnu i ffwrdd o’r asgwrn yn hawdd. Tynnwch o’r popty, gadewch i orffwys am ychydig .
 7. Flasus wedi’i weini gyda’ch hoff lysiau “Cinio Dydd Sul” neu yn syml gyda rhai tatws newydd poeth a ffa gwyrdd.

Gallwn gynnig prentisiaethau ym mhob math o “Wasanaethau Lletygarwch” a “Gweithgynhyrchu Bwyd a Diod” o Wasanaethau Cegin a Choginio Crefft i Bragu!

I gael mwy o wybodaeth am ein Prentisiaethau cysylltwch â Chwmni Hyfforddi Cambrian yn cambriantraining.com neu Ffôn: 01938 555893