Gostyngiad i Brentisiaid NUS

NUS Apprentice Extra yw’r cerdyn gostyngiadau i Brentisiaid y DU, gan helpu’ch arian anodd ei ennill i ymestyn ychydig ymhellach!

Mae NUS Apprentice Extra yn rhoi gostyngiad ar rai o’ch hoff frandiau, yn y siopau ac ar-lein. Crëwyd y cerdyn gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (NUS) ac felly mae’r arian a godwyd yn gwerthu’r cerdyn gostyngiadau’n helpu ariannu Cymdeithas Genedlaethol y Prentisiaid, a fydd yn cynrychioli’ch anghenion ac anghenion yr holl ddysgwyr galwedigaethol.

Am ddim ond £11 am 12 mis, cewch ostyngiadau gan leoedd fel The Co-op, Amazon, Dominos, Alton Towers, New Look a llawer, llawer mwy!

Chwiliwch y rhestr lawn o ostyngiadau fan hyn

Dim ond 3 pheth y mae arnoch eu hangen yn barod i wneud cais:

  • Mae angen i chi fod yn Brentis (darganfyddwch a ydych chi’n gymwys yn y Telerau ac Amodau)
  • Meddu ar gwecam / ffotograff diweddar
  • Cael eich taliad yn barod

Gwnewch gais nawr

https://cards.nusextra.co.uk/affiliate/apprentice/

Am beth ydych chi’n aros?!