5 Awgrym Da i’ch helpu chi i lenwi’ch swydd wag

Ailagor o’r newydd, a chwilio am aelodau newydd o’r tîm? Neu efallai bod angen staff ychwanegol arnoch i ddelio â’r galw cynyddol?

Beth bynnag yw’r rheswm dros eich swydd wag, dyma ychydig o awgrymiadau da gan un o’n Swyddogion Ymgysylltu Busnes, Debbie, ar gyrraedd a denu’r ymgeiswyr gorau!

  • Creu presenoldeb Cyfryngau Cymdeithasol

Creu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i’ch cwmni ar Twitter, Facebook ac Instagram.

Trwy’r cyfrifon cyfryngau cymdeithasol hyn, gallwch hysbysebu’ch swydd wag i ddenu darpar ymgeiswyr ifanc.

  • Defnyddiwch eich gwefan

Hysbysebwch y swydd wag ar Wefan eich Cwmni – mae hyn yn arbennig o effeithiol os oes gennych adran recriwtio bwrpasol e.e. Tudalen “Gweithio i Ni”.

  • Taenwch y Gair

Mae atgyfeiriadau gweithwyr yn ffordd syml ond effeithiol o lenwi swydd wag. Gofynnwch i’ch gweithwyr presennol a ydyn nhw’n adnabod unrhyw un a fyddai’n addas ar gyfer y swydd. Gallech hefyd annog Gweithwyr i rannu swyddi ar draws eu rhwydweithiau cymdeithasol.

“Mae 70% o Millennials yn dweud eu bod yn clywed am gwmnïau trwy ffrindiau a’r Cyfryngau Cymdeithasol”

  • Canolbwyntio ar Ganolfannau Swyddi a Recriwtio Colegau

Cysylltwch â’ch Canolfan Swyddi leol wrth iddynt gynnig rhaglenni profiad gwaith pythefnos – mae hyn yn rhoi cyfle i bobl ifanc weld drostynt eu hunain sut mae’r gweithle’n gweithio a beth mae staff yn ei wneud o ddydd i ddydd. Os ydych chi’n hapus gyda’r ymgeisydd, gallent symud ymlaen yn hawdd i’ch swydd Twf Swyddi.

Cysylltwch â’ch Colegau lleol oherwydd gallant gynnig gwasanaethau postio swyddi a recriwtio ar y campws.

  • Rhwydweithio gyda’ch Ymgeiswyr

Mynnwch alwad ffôn gyda’r ymgeisydd, dysgwch amdanynt, a’u set sgiliau. Cael sgyrsiau da gyda’r ymgeiswyr cyn i chi eu gwahodd am gyfweliad.