Asennau Barbeciw Byr wedi Mygu, Y Grefft o Fygu

gan Chris Price, Swyddog Hyfforddiant Lletygarwch, Hyfforddiant Cambrian

Gan fod yr haf wedi cyrraedd a’r gwyliau yma a’ch bod yn dechrau cynllunio’ch partïon barbeciw awyr agored, beth am greu argraff ar eich gwestai trwy wneud eich asennau barbeciw eich hun, a fydd yn eu gadael eisiau mwy o’ch bwyd blasus.

Dyma ganllaw ar sut i wneud eich asennau barbeciw wedi eu mygu eich hun gartref gan ddefnyddio popty i dyneru’r asennau, a gwneud eich gwydredd eich hun cyn gorffen y cyfan ar y BBCiw

Cynhwysion

 • 6 asennau cig eidion byr (tua 3kg/6pwys 8owns),
 • 75ml olew blodyn yr haul
 • 3 winwns wedi torri yn drwchus
 • 450ml Lagyr crefft hopaidd dull Americanaidd
 • 700ml o stoc cyw iâr o ansawdd da
 • 140g triog du
 • Teim ffres – llond dwrn
 • 50g darnau man pren derw llosg, wedi’u clymu mewn bag mwslin
 • 100g Saws coch
 • 100g Mwstard
 • 75g Saws brown

Ar gyfer y marinâd

 • 2 lwy fwrdd o bupur cayenne
 • 2 lwy fwrdd o baprica mwg
 • 1 llwy fwrdd o hadau cwmin wedi’u tostio
 • 2 lwy fwrdd o bowdr garlleg
 • 1 llwy fwrdd o bupur du wedi cracio
 • 6 llwy fwrdd o olew blodyn yr haul

Gwneud eich marinâd;

Yn gyntaf, gwnewch y marinâd.

1 Cymysgwch y sbeisys a’r 3 llwy fwrdd o halen mewn powlen, yna trowch yr olew i mewn i wneud past.

2 Defnyddiwch gyllell i wneud twll dwfn ym mhob asen fer, yna rhwbiwch y gymysgedd sbeis ar hyd a lled ac i mewn i’r twll, gan weithio’r blas i’r cig.

3 Rhowch ar hambwrdd, ei orchuddio a’i oeri dros nos.

Coginio’ch Asennau’n Araf:

 . Y diwrnod wedyn, cynheswch y popty i  nwy 2 150F / 130C.

 1. Cynheswch yr olew mewn padell fawr, tipiwch y winwns i mewn a’i ffrio nes i chi ddechrau cael lliw dwfn, cyfoethog – tua 20 munud. Peidiwch â bod ofn y lliw, bydd hyn yn ychwanegu melyster sawrus anhygoel i’r rysait.
 2. Arllwyswch y cwrw i mewn a’i ferwi i leihau hanner, yna ychwanegwch y stoc, y triog, y teim a’r pren derw, os ydych chi’n defnyddio. Trowch yn dda a dod ag ef i ffrwtian.
 3. Rhowch yr asennau byr wedi’u marinogi yn eich tun rhostio mwyaf ac arllwyswch yr hylif brwysio winwns a chwrw arno, yna gorchuddiwch yn dynn â ffoil..
 4. Trosglwyddwch i’r popty a choginiwch yr asennau byr am 5 awr neu nes eu bod yn dyner iawn.
 5. Ar ôl i’r asennau gael eu coginio, tynnwch nhw a’u rhoi ar blât i orffwys ac oeri.

Gwneud eich gwydredd;

 1. Hidlwch yr hylif brwysio o’r asennau i mewn i sosban.
 2. Ar ôl setlo, defnyddiwch lwyth i gael gwared ar yr haen uchaf o fraster, yna ei osod dros wres uchel
 3. Mudferwch y saws nes ei fod yn dod yn gyfoethog ac yn sgleiniog, yna chwisgiwch y sos coch, mwstard a’r saws brown i mewn i’r gwydredd

Barbeciwio eich Asennau;

I farbeciwio’r asennau, cynheswch eich glo nes eu bod wedi troi yn llydw new gosodwch farbeciw nwy i wres canolig..

 1. Coginiwch yr asennau nes eu bod yn golosgi’n braf ac yn boeth yr holl ffordd drwodd
 2. Yna bastiwch efo’r saws i orffen a choginio nes eu bod yn ludiog.

Os nad yw’r tywydd wedi bod yn garedig gallwch eu coginio dan do ar y gril.

 1. Cynheswch y gril..
 2. Gosodwch rac weiren dros hambwrdd popty a rhowch yr asennau ar ei ben.
 3. Bastiwch yn dda gyda’r saws a’r gril, gan bastio gyda’r saws ychydig o weithiau, nes ei fod yn ffurfio crwst gludiog golosgi.

Gweini;

Rhowch o’r neilltu i orffwys cyn ei weini gyda’r nionyn a’r slaw neu hyd yn oed ychydig o gorn ar y cob wedi’i grilio gyda menyn wedi toddi.

Addysgir y technegau a’r sgiliau a ddefnyddir yn y rysáit hon i brentisiaid, sy’n gweithio tuag at Brentisiaeth Lefel 2 a 3 mewn Coginio Proffesiynol ac mae’n cynnwys paratoi cig, coginio a gorffen prydau cymhleth. I gael mwy o wybodaeth am sut y gallwn helpu i gefnogi’ch busnes neu eich helpu i ddod yn brentis, cysylltwch â Chwmni Hyfforddiant Cambrian yn  cambriantraining.com  neu e-bost; info@cambriantraining.com