Cambrian yn cyfrannu at Hospitality Action

Mae Cambrian wedi bod yn falch iawn o weithio gyda’r elusen anhygoel Hospitality Action trwy gydol y pandemig COVID-19. Gan fod bariau, clybiau a bwytai wedi bod ar gau am y rhan fwyaf o’r flwyddyn ddiwethaf, mae Hospitality Action wedi bod yno i ddarparu cymorth i’r bobl a’r busnesau hynny sydd ei angen. Mae hynny’n cynnwys datblygu’r llyfr coginio gwych Chefs at Home, a luniwyd gyda 54 o gogyddion mwyaf poblogaidd y DU – ac rydym yn falch iawn o gefnogi’r prosiect mewn ffordd arbennig.

Yn Cambrian, rydyn ni wedi gweld pa mor anodd fu’r flwyddyn ddiwethaf i ddwsinau o fusnesau a dysgwyr lletygarwch rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Felly, rydyn ni wedi prynu cyflenwad o’r llyfr Chefs at Home, ac rydyn ni wrth ein bodd y bydd copiau yn mynd yn syth at bob dysgwr lletygarwch newydd sy’n ymuno â ni, wrth i fusnesau ddechrau ailagor.

Rydym wedi cyfranu £ 1368 a byddwn yn anfon pob un o’r 72 llyfr i helpu i ysbrydoli’r don nesaf o dalent lletygarwch wrth iddynt ymuno â ni fel dysgwyr. Yn yr un modd bydd pob ceiniog o werthiant y llyfrau Chefs at Home, yn mynd i helpu ariannu Hospitality Action i gefnogi’r diwydiant – yn ogystal â rhoi i’n dysgwyr y mewnwelediadau unigryw ac arloesol, cogyddion fel Raymond Blanc a Tom Kerridge.

Mae Cwmni Cambrian wedi parhau i weithio gyda busnesau lletygarwch dros y flwyddyn ddiwethaf, ac yn rhoi’r hyblygrwydd sydd ei angen ar ddysgwyr i addasu yn ystod COVID-19. Ond wrth i bobl ddechrau archebu byrddau a chyfarfod gyda’i gilydd yn ddiogel, rydyn ni’n gweithio gyda mwy a mwy o fusnesau sy’n edrych at brentisiaethau fel ffordd o hybu busnes yn 2021.

Cyfrannodd prif noddwr Hospitality Action, Jason Atherton ddau rysáit blasus i’r llyfr a dywedodd:

“Pan ddechreuodd y broses clo ym mis Mawrth 2020, roedd yna ymdeimlad dwfn o golled, ond cafodd hyn ei leihau gan y llawenydd o dreulio amser gwerthfawr gartref gyda’n teuluoedd. Y tu ôl i’n drysau caeedig, gwnaethom ni i gyd yr hyn rydyn ni’n ei wneud orau: fe wnaethon ni goginio. Felly, pan ofynnodd Hospitality Action inni gyfrannu at y Llyfr Cogyddion yn y Cartref, roedd gennym restrau o ryseitiau eang i’w cynnig. Cafodd yr holl seigiau yn y llyfr hwn eu creu a’u coginio gyda chariad: meddyliwch brechdannau, Monster Munch a stwnsh, nid ewynnau, priddoedd ac emylsiynau. ”

Os ydych chi am gefnogi Hospitality Action, neu os ydych chi’n chwilio am yr anrheg berffaith, rydyn ni’n eich annog chi i brynu’r llyfr coginio Chefs at Home gwych a chefnogi ein brodyr a chwiorydd lletygarwch.