Hyfforddiant Cambrian wedi cael ei cydnabod fel Sefydliad sydd yn dangos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

Mae’n bleser gan Gwmni Hyfforddiant Cambrian gyhoeddi ein bod bellach yn Sefydliad sydd yn dangos ymwybyddiaeth tuag at Awtistiaeth, fel y’i dyfarnwyd gan Awtistiaeth Cymru! Mae’r wobr genedlaethol yn cydnabod busnesau a sefydliadau sydd wedi ymgymryd â hyfforddiant a chamau eraill i sicrhau bod eu staff yn deall anghenion pobl awtistig a sut i wella ymwybyddiaeth ar draws y busnes.

“Rydyn ni mor gyffrous ein bod yn gwella ymwybyddiaeth ein staff o anghenion y rhai ag awtistiaeth, wrth i ni weithio gyda phrentisiaid a busnesau ledled Cymru” meddai Anne Jones, Cyfarwyddwr Ansawdd a Sgiliau Hyfforddiant Cambrian.

“… Gan olygu bod ein tîm cyflwyno yn gallu deall unigolion ag awtistiaeth a sut i deilwra eu hanghenion dysgu er mwyn cynyddu eu profiad hyfforddi prentisiaeth i’r eithaf”

“Bydd gallu cymryd rhan yn yr hyfforddiant gan Awtistiaeth Cymru, a ddatblygwyd gan y rhai sydd â phrofiad personol, yn ein galluogi i deilwra a chreu cyfleoedd dysgu a phrentisiaeth yn fwy hygyrch i bawb.”

Mae dros 80% o staff Hyfforddiant Cambrian bellach wedi cwblhau’r hyfforddiant, gan eu helpu i ddeall sut y gallant addasu a theilwra hyfforddiant a dysgu prentisiaeth i’r rheini ag awtistiaeth. Mae’r hyfforddiant, sy’n rhan o waith ‘Autism Wales’ yn diweddaru adnoddau yn rheolaidd, yn adlewyrchu’r hyn yr hoffai pobl awtistig i bobl neurotypical ei ddeall am awtistiaeth, ac mae’n cynnwys ffilm hyfforddi sy’n cynnwys 3 o bobl yn archwilio beth mae awtistiaeth yn ei olygu iddyn nhw.

Yn ogystal, bydd Hyfforddiant Cambrian yn edrych ar integreiddio arferion da, adnoddau a defnyddio’r wybodaeth newydd hon wrth ddarparu eu hyfforddiant prentisiaeth yn y gwaith ochr yn ochr ag Awtistiaeth Cymru.

Meddai Anne, “Rydyn ni wrth ein bodd yn ymgysylltu â sefydliadau fel Awtistiaeth Cymru sy’n helpu i wneud dysgu mor hygyrch â phosib. Megis dechrau yw’r wobr hon, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw ymhellach i wneud yr hyn a allwn fel darparwr hyfforddiant i ddod â chyfleoedd dysgu yn y gwaith i bawb. ”

info@cambriantraining.com