Prentis yn Brif Gogydd

Mae Jamie Farrell wedi cael ei dystysgrif PC3 wrth weithio fel prif gogydd yng nghartref gofal y Quarry Hall yn Llaneirwg.

Mae bellach yn ymgymryd â phrentisiaeth Lefel 4 mewn Rheoli Lletygarwch!

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflogi prentis, neu ddechrau rhaglen Brentisiaeth, cysylltwch â ni i drafod eich dewisiadau a sut gallwn ni eich helpu chi;
E-bost: info@cambriantraining.com neu Ffôn: 01938 555893