Pwdin Dydd Gŵyl Dewi: Cacen Siocled Gludiog

Cacen Siocled Gludiog

Siocled tywyll, miso, pistachio, mefus, iogwrt defaid, sorrel

Mae dysgu’r sgiliau a’r technegau angenrheidiol wrth goginio yn allweddol i fynd â’ch gyrfa i’r lefel nesaf. Unwaith y byddwch chi’n gwybod y pethau sylfaenol gallwch ddefnyddio’r dylanwadau a’r tueddiadau o’r diwydiant i roi sbin tymhorol modern ar y clasuron. Dyma bwdin modern wedi’i ysbrydoli gan liwiau’r faner Gymreig.

Beth am roi cynnig ar y brif elfen siocled eich hun trwy ddilyn y rysáit isod?

Mousse siocled tywyll

1 dalen o gelatin
125g o laeth cyfan
175g o siocled tywyll
250g o hufen

 1. Mwydo’r gelatin mewn dŵr oer nes ei fod yn feddal.
 2. Cynheswch y llaeth ac ychwanegu’r gelatin meddal.
 3. Ychwanegwch draean o’r llaeth poeth i’r siocled a’i gymysgu nes i chi greu trwch meddal, ysgafn ac elastig. Ychwanegwch weddill y llaeth, gan gymysgu’n dda i gadw’r un trwch.
 4. Chwipio’r hufen. Pan fydd y gymysgedd siocled yn cyrraedd 40 – 45 °C, ychwanegwch yr hufen yn araf, gan gadw chwipio wrth i chi ychwanegu hyn.
 5. Arllwyswch y mousse i mewn i’r mowld gyda’r mewnosodiad caramel, ei orchuddio a’i roi mewn rhewgell nes ei fod yn galed.

Cacen siocled gludiog

1 wy mawr, wedi’i wahanu
1 pinsiad o halen
30g siwgr mân
40g menyn di-halen, wedi’i doddi a’i oeri
20g o siocled tywyll, wedi’i doddi a’i oeri
25g blawd plaen, neu flawd heb glwten plaen
1/2 llwy fwrdd o bowdr codi
10g o bowdr coco

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i 170°C/marc nwy 3, a iro a leinio’r tun roulade bach gyda memrwn pobi.
 2. Chwipio’r gwyn wy gyda’r halen i’r cyfnod brig stiff a’i osod i un ochr.
 3. Yn y bowlen gymysgu, chwipiwch y melynwy a siwgr nes ei fod yn ysgafn ac fel mousse. Chwipiwch y menyn wedi’i doddi a’r siocled cyn nithio’r blawd, powdr coco a phowdr codi.
 4. Plygwch y cynhwysion sych i’r cynhwysion gwlyb cyn plygu’r gwynwy yn ofalus i’r cymysgedd gyda llwy fetel fawr.
 5. Arllwyswch y cymysgedd i mewn i’ch hambwrdd roulade.
 6. Rhowch yr hambwrdd yn y ffwrn am 8 – 10 munud, neu nes bod y sgiwer wedi’i fewnosod yn dod allan yn lân. Gadewch y gacen i oeri’n llwyr ar rac gwifren.

Caramel Miso Gwyn

150g siwgr
60g dŵr
240g hufen
50g past miso gwyn

 1. Cynheswch yr hufen cyn iddo gyrraedd berwbwynt. Diffoddwch y gwres.
 2. Rhowch y siwgr a’r dŵr i mewn i sosban fawr a dwfn, a’i gymysgu i doddi’r siwgr.
 3. Cynheswch cymysgedd dros wres cymedrol a berwi heb gymysgu ymhellach.
 4. Pan fydd y gymysgedd siwgr yn troi’n euraidd-frown, tynnwch y sosban oddi ar y gwres.
 5. Arllwyswch yr hufen wedi’i gynhesu ymlaen llaw yn ofalus, ychydig ar y tro, gan y bydd y caramel yn swigo.
 6. Cymysgwch i gyfuno a chwipiwch y gymysgedd miso wedi’i lacio i mewn.
 7. Rhowch y sosban yn ôl ar wres isel a mudferwch am funud.

Sglein siocled

350g siocled tywyll
200g dŵr
300g siwgr
200g llaeth cywasgedig
50g powdr coco
20g powdr gelatin

 1. Gadewch i’r gelatin blodeuo mewn dŵr oer.
 2. Cynheswch y dŵr, y siwgr, a’r llaeth cywasgedig mewn sosban. Dewch ag ef i ferwbwynt a diffoddwch y gwres. Cymysgu’r fanila a’r gelatin i mewn nes ei fod yn hydoddi’n llawn.
 3. Rhowch y siocled mewn powlen a thywallt yr hylif poeth drosto. Gadewch y gymysgedd i sefyll am ychydig funudau nes bod y siocled wedi’i doddi yn llawn.
 4. Defnyddiwch broses cymysgydd trochi nes ei bod yn llyfn iawn.
 5. Straeniwch y sglein trwy ridyll i gael gwared ar unrhyw ronynnau strae.
 6. Pan fydd y sglein yn cael ei oeri i 32°C, mae’n barod i’w arllwys dros yr elfennau.

 

Mae’r technegau a’r sgiliau a ddefnyddir yn y rysáit hwn yn cael eu haddysgu i brentisiaid, sy’n gweithio tuag at Brentisiaethau Lefel 2 a 3 mewn Coginio Proffesiynol ac yn cwmpasu paratoi, coginio a chwblhau pwdinau oer a poeth. I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwn helpu eich busnes neu eich helpu i ddod yn brentis, cysylltwch â Chwmni Hyfforddiant Cambrian drwy info@cambriantraining.com