Souffle Afal a Sinamon Twym – perffaith ar gyfer y tymor parti hwn

Mae’r Souffle Afal Cinnamon hwn gyda Hufen Iâ Helygen y Môr yn siŵr o wneud argraff ar eich gwesteion y tymor parti hwn ac mae’n ddewis arall gwych i’r pwdinau Nadolig mwy traddodiadol.

Cynhwysion: (Ar gyfer 4)

Soufflé Afal Cinnamon:
-menyn ar gyfer iro

-100g o siwgr mân, ynghyd â mwy ar gyfer leinin

-100g o biwrî Afal

-5g Powdwr Cinnamon

-10g o flawd corn

-2 gwyn wy, ar dymheredd ystafell

Hufen Iâ Helygen y Môr:

-6 melyn wy

-125g o siwgr

-125g Piwrî Helygen y Môr

-250ml o laeth cyflawn

-250ml o hufen dwbl

-1 pod fanila, neu 2-3 diferyn o hylif fanila

Offer sydd ei angen:

Powlen

Chwisg Balwn

Sosban

Sbatwla

Peiriant hufen iâ

Ramekins

Dull:

 1. Cynheswch y popty i 200°C/Marc Nwy 6
 2. Brwsiwch 4 crwyn gyda menyn wedi meddalu, a rhowch ysgeintiad o siwgr dros yr ymenyn cyn oeri
 3. Ar gyfer y sylfaen soufflé, rhowch y piwrî ffrwythau, sinamon a 50g o’r siwgr mân mewn sosban a dod ag ef i fudferwi.
 4. Cyfunwch y blawd corn gyda thua 2 lwy de o ddŵr a’i ychwanegu at y piwrî ffrwythau. Coginiwch am 5 munud nes ei fod yn drwchus i gysondeb jam. Pwyswch 50g o hwn ar gyfer y gwaelod soufflé
 5. Ar gyfer yr hufen iâ, cyfunwch y llaeth a’r hufen dwbl mewn sosban. Rhannwch y pod fanila a’i grafu allan i wahanu’r hadau. Ychwanegwch y piwrî helygen y môr, yr hadau a’r codennau sy’n weddill i’r badell a’u rhoi dros wres canolig
 6. Tra bod y cymysgedd hufen ar y gwres, chwisgiwch y melynwy a’r siwgr gyda’i gilydd nes eu bod yn welw ac yn hufennog o ran gwead. Unwaith y daw’r cymysgedd hufen i’r berw, tynnwch oddi ar y gwres a’i arllwys yn araf ar y melynwy, gan chwisgo’n barhaus nes bod yr holl gynhwysion wedi’u cyfuno’n drylwyr.
 7. Dychwelwch y gymysgedd i’r sosban a’i roi dros wres canolig-isel. Trowch yn barhaus nes bod y cymysgedd yn tewychu ychydig i orchuddio cefn llwy bren neu sbatwla (80˚C)
 8. Cymerwch y gymysgedd hufen iâ o’r gwres, tynnwch y codennau fanila allan a gadewch iddo oeri
 9. Unwaith y bydd yn oer, dechreuwch gorddi nes ei fod yn drwchus. Rhowch yn y rhewgell mewn cynhwysydd gyda chlawr. Gwnewch yn siwr bod y rhewgell  o dan -18 gradd Celsius
 10. Ewch nôl i’r soufflé, rhowch y gwynwy mewn powlen, a chwisgwch nes yn soft peaks  Ychwanegwch y 50g o siwgr sy’n weddill a pharhau i chwisgo nes iddo gyrraedd edrychiad lled-gadarn
 11. Plygwch 1/3 o’r gwyn yn ofalus i waelod y piwrî Afal 50g. Plygwch 1/3 arall i mewn ac yna plygwch y gweddill yn olaf
 12. Llenwch y ramekins parod, lefelwch y cymysgedd i ffwrdd a’i osod yn dda ar hambwrdd,
 13. Pobwch ym mhen uchaf y popty am 8-12 munud nes wedi codi’n dda, yna tynnwch, ysgeintiwch siwgr eisin a’i weini ar unwaith gyda’r hufen iâ yn uniongyrchol ar ei ben neu ar yr ochr.

Awgrym da. . .

Os nad oes gennych chi beiriant hufen iâ dilynwch yr un camau ond pan fydd yn dweud CORDDI rhowch y cynhwysydd yn y rhewgell a chwisgwch yn egnïol bob 30 munud nes ei fod wedi setio ac yn llyfn.

Rysáit gan Will Richards, Swyddog Hyfforddiant Lletygarwch.

Mae’r technegau a’r sgiliau a ddefnyddir yn y rysáit hwn yn cael eu haddysgu i brentisiaid seiliedig ar waith sy’n gweithio tuag at Brentisiaeth Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol. Mae’n cynnwys paratoi, coginio a gorffen pwdinau oer/twym cymhleth.

Os yw hyn wedi eich temtio i archwilio eich gyrfa goginiol yna cysylltwch â ni heddiw!