Dewch i ymweld â ni yn yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad eleni ar 21ain & 22ain Mai

Mae’r digwyddiad hwn, sy’n para penwythnos, yn gyfle i arddangos amrywiaeth gwirioneddol cefn gwlad Cymru ac yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd ifanc, y rhai sy’n frwd dros yr ardd ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn amaethyddiaeth neu’r awyr agored. Gyda rhaglen orlawn o gystadlaethau da byw a cheffylau, dros 200 o stondinau masnach, arddangosfeydd a gweithgareddau, yn ogystal â bwyd a diod ardderchog – mae rhywbeth i bawb ei fwynhau!

Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn ddarparwr prentisiaethau seiliedig ar waith gyda dros 25 mlynedd o brofiad yn arbenigo mewn amrywiaeth o sectorau gan gynnwys lletygarwch, gweithgynhyrchu bwyd a rheoli adnoddau cynaliadwy. Rydym wedi cefnogi’r ffair ers blynyddoedd bellach ac mae gennym adeilad pafiliwn parhaol ar y safle sy’n cael ei ddefnyddio fel canolfan yn ystod digwyddiadau.

Disgwyliwch atyniadau cyffrous drwy’r penwythnos fel tîm arddangos Cŵn Rockwood a weithredwyd yn fedrus, styntiau hedfan uchel o’r Sioe BMX, hwyl i’r teulu gan y Panic Family Circus ac arddangosfa hanes byw gan Grŵp Ail-greu Canoloesol Woodville.

Bydd y ffair yn cynnal nifer o gystadlaethau cysylltiedig a bydd detholiad o gerddoriaeth fyw leol yn cael ei chwarae trwy gydol y dydd. Yn ogystal ag amrywiaeth o atyniadau ac arddangosfeydd dros y penwythnos, bydd hefyd nifer fawr o stondinau masnach yn gwerthu popeth o blanhigion i beiriannau.

Ddydd Sadwrn 21ain, bydd arbenigwr garddio gorau Prydain, Charlie Dimmock, hefyd yn westai arbennig. Bydd seren y BBC yn cyflwyno sgwrs unigryw ar fywyd gwyllt a dŵr.

Bydd ymwelwyr hefyd yn cael y cyfle i fwynhau bwyd a diod crefftwyr o bob rhan o Gymru a’r gororau yn y Neuadd Fwyd eang.

Tra yno, rydym yn gwahodd pawb i ddod i ymweld â ni yn ein pafiliwn gyferbyn â’r neuadd fwyd unrhyw bryd yn ystod y penwythnos. Byddem wrth ein bodd yn eich gweld a sgwrsio am yr hyn y gall prentisiaethau ei wneud i unigolion a busnesau fel ei gilydd!

Bydd gennym hyd yn oed Efelychydd Trafnidiaeth o’r radd flaenaf i chi gael reidio arno a chael profiad o fod y tu ôl i’r olwyn mewn amrywiaeth o gerbydau o lori i beiriant cloddio.

I gael gwybod beth yn union y gall prentisiaethau ei wneud i chi, e-bostiwch ni ar info@cambriantraining.com neu ffoniwch ni ar 01938 555893