Rysáit: Ballantine Cyw Iâr gyda Tarragon & Pancetta

I weini 4 o bobl

Cynhwysion

 • 4 Coes cyw iâr cyfan
 • 100g Madarch wedi’u torri
 • 200g Briwgig selsig
 • 20 Sleis Pancetta
 • 1 sypyn Tarragon ffres
 • Olew Pomace
 • 100g Menyn heb halen

Dull

 1. Trimiwch bennau’r coesau. Gyda chyllell fach gwnewch doriad o amgylch pob coes cyw iâr, tua 3cm i fyny o ben y pigwrn. Gan ddal y goes, gwasgu’r croen yn dynn, ac yna crafu i lawr i waelod yr asgwrn i gael gwared ar y tendonau a glanhau’r asgwrn, gan gylchdroi’r goes wrth i chi fynd. Nawr gosodwch eich cyllell ar draws gwaelod yr asgwrn agored a gwthiwch i lawr ar y gyllell i adael toriad glân.
 2. Rhowch ochr croen coesau’r cyw iâr i lawr, tynnwch y fflapiau o groen yn ôl a thorri’r cnawd gyda chyllell fach ar y naill ochr i asgwrn y glun gan ddefnyddio blaen eich cyllell. Unwaith y bydd yr asgwrn yn lân, tynnwch ef â’ch bysedd i’w ryddhau o’r glun.
 3. Chwyswch y madarch mewn ychydig o olew nes eu bod yn feddal. Pan fydd wedi’i oeri, ychwanegwch y briw gig selsig a’r tarragen wedi’i dorri. Gwthiwch y gymysgedd â’ch bysedd reit i ben y glun, yna caewch y fflapiau a thynnwch y croen ar draws i sicrhau. Nawr rholiwch y coesau drosodd i wneud silindr mor dwt â phosib, yna dal yr asgwrn agored a thynnu pob coes yn syth.
 4. Torrwch bedair dalen o ffoil yn ddigonol i lapio pob coes yn gyffyrddus. Rhowch 5 rhes o pancetta ar ganol pob dalen, yna rhowch y coesau cyw iâr ar drawsffyrdd dros y pancetta, yna rholiwch y coesau yn y ffoil yn dynn i mewn i siâp silindr i wneud siâp tebyg i gracer.
 5. Cynheswch y popty i 200C, rhowch y parseli cyw iâr ar hambwrdd pobi a’u coginio am 15 munud gan eu troi ddwywaith. Trowch y popty i lawr i 160C a’i rostio am 30 munud arall, gwnewch yn siŵr bod y tymheredd craidd yn 75C, yna ei dynnu o’r ffwrn a’i adael i sefyll am 10 munud cyn ddadlapio’r ffoil.
 6. Cynheswch ychydig o olew a menyn mewn padell sauté nad yw’n glynu nes ei fod yn boeth yna rhowch y coesau cyw iâr yn y badell a’u brownio dros wres uchel ar bob ochr, gan eu pastio’n aml a throi gyda phâr o efel, ychwanegwch ychydig mwy o fenyn i’w troi’n frown. Tynnwch o’r badell a gadewch i orffwys.
 7. Torrwch yr ochr wedi’i stwffio’r ar groeslin yn dafelli trwchus a’i weini.